Preview

Инфекция и иммунитет

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Щелканов М.Ю., Колобухина Л.В., Бургасова О.А., Кружкова И.С., Малеев В.В. COVID-19: этиология, клиника, лечение. Инфекция и иммунитет. 2020;10(3):421-445. https://doi.org/10.15789/2220-7619-CEC-1473

For citation:


Shchelkanov M.Yu., Kolobukhina L.V., Burgasova O.A., Kruzhkova I.S., Maleev V.V. COVID-19: etiology, clinical picture, treatment. Russian Journal of Infection and Immunity. 2020;10(3):421-445. (In Russ.) https://doi.org/10.15789/2220-7619-CEC-1473

Просмотров: 2868


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-7619 (Print)
ISSN 2313-7398 (Online)