Preview

Инфекция и иммунитет

Расширенный поиск
Полноэкранный режим

Для цитирования:


Лаврентьева И.Н., Хамитова И.В., Слита А.В., Левковский А.E., Диало А.А., Диало А.К., Соу Т.С., Найденова Е.В., Агафонов Д.А., Сеничкина А.М. ВЛИЯНИЕ КОИНФИЦИРОВАНИЯ PVB19 И PLASMODIUM FALCIPARUM НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МАЛЯРИИ. Инфекция и иммунитет. 2018;8(3):383-387. https://doi.org/10.15789/2220-7619-2018-3-383-387

For citation:


Lavrentyeva I.N., Khamitova I.V., Slita A.V., Levkovski A.E., Diallo A.A., Diallo A.K., Sow T.C., Naydenova E.V., Agafonov D.A., Senichkina A.M. IMPACT OF COINFECTION OF PV B19 ON THE COURSE AND PROGNOSIS OF MALARIA CAUSED BY PLASMODIUM FALCIPARUM. Russian Journal of Infection and Immunity. 2018;8(3):383-387. (In Russ.) https://doi.org/10.15789/2220-7619-2018-3-383-387

Просмотров: 277


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2220-7619 (Print)
ISSN 2313-7398 (Online)